Πνευματικές Υλοποιήσεις

Το έργο αυτό έχει σχεδιαστεί για να μειώσει το φαινόμενο της βίας, να εντοπίσει τα αίτια που αυξάνουν τη βία και να αναπτύξει δεξιότητες και στάσεις που διευκολύνουν την υγιή μη βίαιη συμπεριφορά. Προκειμένου να επιτευχθεί ο κύριος στόχος του έργου, δηλαδή η συνειδητοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων του φαινομένου της βίας στο σχολείο και η μείωσή του, οι εταίροι έχουν επεξεργαστεί και εφαρμόσει μια σειρά πνευματικών αποτελεσμάτων.

7 Cop 1 GR.jpg
7 Cop 1 GR IO2.jpg
IO3 GR.png